Skifte sikringsskap

Det er flere grunner til at man må vurdere å skifte sikringsskap, og vi kan hjelpe deg når behovet oppstår. I mange hjem finner man fortsatt eldre skap hvor man benytter skrusikringer av porselen og i flere tilfeller tilfredsstiller ikke disse eldre sikringsskapene de krav som finnes i forhold til både personsikkerhet og i forhold til brannsikkerhet. Selv sikringsskap med automatsikringer fra nyere tid kan være mangelfulle i forhold til at strømbehovene i de fleste hjem er annerledes i dag enn de var tidligere. I dag benytter man seg av flere tekniske apparater enn tidligere både i form av apparater på kjøkken, på vaskerom og for underholdning. Selv om hvert enkelt apparat ofte er mer energi-effektivt enn tidligere, så benytter vi flere apparater og belaster derfor strømkursene mer enn tidligere.

Behov for å skifte sikringsskap med skrusikringer

Når man bor i en bolig som fortsatt benytter eldre skrusikringer, så har man ikke bare et upraktisk skap hvor man må fysisk bytte sikringen med en ny hver gang man overbelaster kursen, men man kan også oppleve at man mangler viktige komponenter som for eksempel jordfeilbryter, samt at disse kursene ofte også kan være underdimensjonerte i forhold til moderne strømbehov. For å ivareta brannsikkerhet og for at man skal kunne benytte seg av alle moderne apparater i hjemmet sitt som man ønsker, så bør man skifte sikringsskap til et moderne skap med alle fordelene dette bringer med seg.

Økt brannsikkerhet

En av de viktigste fordelene når man velger å skifte skap, er brannsikkerhet. Dersom man har eldre sikringskurser, så er disse ofte ikke dimensjonert for å håndtere moderne krav til strømforbruk. I dag benytter vi elektriske apparater i mye større grad enn man gjorde tidligere, og dersom man ikke har sikringer som er dimensjonert for dette, så kan det oppstå varmgang i strømnettet, og man kan få økt brannfare. Spesielt når man sover er det viktig å ha sikringer som er dimensjonert for å håndtere belastningen man har på strømnettet da det da er større risiko for at man ikke oppdager branntilløp før det er for sent. Med sikringer som er dimensjonert for å håndtere de elektriske apparatene du benytter, så kan du sove trygt vel vitende om at du og familien ikke utsettes for unødvendig risiko på grunn av et gammelt sikringsskap. Ved å skifte sikringsskap velger man ikke bare å modernisere strømnettet i boligen, men man investerer også i familiens sikkerhet og trygghet.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud!

BRUK VÅRT KONTAKTSKJEMA