top of page
Electricity Plugs

Skifte Sikringsskap

Det er flere grunner til at man må vurdere å skifte sikringsskap, og vi kan hjelpe deg når behovet oppstår. I mange hjem finner man fortsatt eldre skap hvor man benytter skrusikringer av porselen og i flere tilfeller tilfredsstiller ikke disse eldre sikringsskapene de krav som finnes i forhold til både personsikkerhet og i forhold til brannsikkerhet. Selv sikringsskap med automatsikringer fra nyere tid kan være mangelfulle i forhold til at strømbehovene i de fleste hjem er annerledes i dag enn de var tidligere. I dag benytter man seg av flere tekniske apparater enn tidligere både i form av apparater på kjøkken, på vaskerom og for underholdning. Selv om hvert enkelt apparat ofte er mer energi-effektivt enn tidligere, så benytter vi flere apparater og belaster derfor strømkursene mer enn tidligere.

Hva er et sikringsskap og hvorfor velge å skifte sikringsskap?

I et sikringsskap finner du alle sikringene til hver enkelt kurs, samt hovedsikringer. Det er normalt også jordfeilbryter, overspenningsvern og en kWh-måler eller strømmåler i sikringsskapet. Tidligere måtte strømmålerne avleses manuelt, men stadig fler målere leses nå automatisk av strømleverandøren. Ved at man har alle disse funksjonene tilgjengelige i samme skap, så er det enklere å håndtere et problem når det oppstår. Man kan enkelt selv løse problemet hvis strømmen forsvinner på grunn av at en sikring overbelastes dersom det skyldes at man benytter et apparat som trekker mer strøm enn forventet. Dersom man ikke får strømmen tilbake ved å vippe opp sikringen, så bør man benytte seg av elektriker for å få hjelp til å feilsøke problemet som har oppstått.

Sikringene er der for å verne mot overbelastning på det elektriske nettet i huset, slik at det for eksempel ikke overopphetes. Hvis man opplever at man ofte må bytte sikring i et gammelt sikringsskap eller at automatsikringen i et nyere skap ofte slår ut uten at man vet hva grunnen er, så er det sannsynlig at det er feil på nettet eller at sikringskursen er feil dimensjonert. Sikringer hjelper deg å forhindre at en eventuell overbelastning skaper mulighet for at det kan oppstå brannfare. De skal forhindre en eventuell overbelastning raskt slik at det ikke utvikles varme på grunn av at man trekker mer strøm enn hva ledningene er laget for å kunne håndtere.

I et mer moderne sikringsskap finner du automatsikringer, mens at det i et eldre sikringsskap gjerne er skrusikringer beskyttet av porselen. Disse sikringene må byttes ut når de ryker ved at man skrur ut hele sikringen og skifter den. Automatsikringer kan du skru på igjen ved å vippe opp bryteren. Ved å skifte sikringsskap vil du dermed få flere fordeler som du ikke har med et gammelt skap. Når du har eldre skrusikringer er det lurt å sjekke kursen først for å vurdere hva som gjorde at sikringen røk i utgangspunktet.

Dersom du vet at det var fordi mikroen gikk på eller annet liknende, er det normalt ikke noe problem å skru sikringen på igjen. Dersom du er usikker på hvorfor den røk kan det være lurt å ringe en elektriker som kan sjekke det for deg.  Ved å skifte sikringsskap slipper du denne typen problemstilling, men kan i stedet forsøke å vippe opp kursen igjen for å sjekke om det er et mer alvorlig problem eller om det var det apparatet du mistenkte i utgangspunktet. Mange venter med å skifte sikringsskap da man forventer at dette er stor og kostbar jobb, men det kan være mer kostbart om du venter for lenge med å skifte sikringsskap.

Hensikten med sikringsskap er for å samle sikringer som fører strøm til alle apparater på et sted i huset, og kapasiteten på disse kan være forskjellige avhengig av hvilken type apparater du forventer skal benyttes på den respektive sikringskursen. Dersom behovet endrer seg over tid eller at kravene endres, så er det viktig å tilpasse sikringskursene slik at man håndterer det strømbehovet man faktisk har. Selv om kursene forhindrer overbelastning, så er den ideelle situasjonen at man har et strømforbruk som er godt innenfor den maksimale grensen for hvor mye strøm nettet er designet for.

Behov for å skifte sikringsskap med skrusikringer

Når man bor i en bolig som fortsatt benytter eldre skrusikringer, så har man ikke bare et upraktisk skap hvor man må fysisk bytte sikringen med en ny hver gang man overbelaster kursen, men man kan også oppleve at man mangler viktige komponenter som for eksempel jordfeilbryter, samt at disse kursene ofte også kan være underdimensjonerte i forhold til moderne strømbehov. For å ivareta brannsikkerhet og for at man skal kunne benytte seg av alle moderne apparater i hjemmet sitt som man ønsker, så bør man skifte sikringsskap til et moderne skap med alle fordelene dette bringer med seg.

Økt brannsikkerhet

En av de viktigste fordelene når man velger å skifte skap, er brannsikkerhet. Dersom man har eldre sikringskurser, så er disse ofte ikke dimensjonert for å håndtere moderne krav til strømforbruk. I dag benytter vi elektriske apparater i mye større grad enn man gjorde tidligere, og dersom man ikke har sikringer som er dimensjonert for dette, så kan det oppstå varmgang i strømnettet, og man kan få økt brannfare. Spesielt når man sover er det viktig å ha sikringer som er dimensjonert for å håndtere belastningen man har på strømnettet da det da er større risiko for at man ikke oppdager branntilløp før det er for sent. Med sikringer som er dimensjonert for å håndtere de elektriske apparatene du benytter, så kan du sove trygt vel vitende om at du og familien ikke utsettes for unødvendig risiko på grunn av et gammelt sikringsskap. Ved å skifte sikringsskap velger man ikke bare å modernisere strømnettet i boligen, men man investerer også i familiens sikkerhet og trygghet.

bottom of page