VELKOMMEN!

Nytt sikringsskap

Sikringsskapet er nøkkelen til brannsikkerhet i hjemmet. Har du et gammelt sikringsskap bør du vurdere å bytte til nytt sikringsskap nå. Ikke bare vil et nytt sikringsskap øke brannsikkerheten, men det gir deg også mulighet til å modernisere komponenter i skapet. Et nytt sikringsskap er designet for å håndtere kravene man har i et moderne hjem. Dersom du fortsatt har et eldre skap, så kan du ende opp med ikke å få plass til komponentene du trenger på en praktisk måte. Vi har priser fra 6990,- inkludert mva. Ikke vent med å få installert et nytt sikringsskap i ditt hjem, men bestill sikringsskap i dag.

Hva er et sikringsskap og hvorfor velge å skifte sikringsskap?

Klikk her for mer informasjon om å skifte sikringsskap

I et sikringsskap finner du alle sikringene til hver enkelt kurs, samt hovedsikringer. Det er normalt også jordfeilbryter, overspenningsvern og en kWh-måler eller strømmåler i sikringsskapet. Tidligere måtte strømmålerne avleses manuelt, men stadig fler målere leses nå automatisk av strømleverandøren. Ved at man har alle disse funksjonene tilgjengelige i samme skap, så er det enklere å håndtere et problem når det oppstår. Man kan enkelt selv løse problemet hvis strømmen forsvinner på grunn av at en sikring overbelastes dersom det skyldes at man benytter et apparat som trekker mer strøm enn forventet. Dersom man ikke får strømmen tilbake ved å vippe opp sikringen, så bør man benytte seg av elektriker for å få hjelp til å feilsøke problemet som har oppstått.

Sikringene er der for å verne mot overbelastning på det elektriske nettet i huset, slik at det for eksempel ikke overopphetes. Hvis man opplever at man ofte må bytte sikring i et gammelt sikringsskap eller at automatsikringen i et nyere skap ofte slår ut uten at man vet hva grunnen er, så er det sannsynlig at det er feil på nettet eller at sikringskursen er feil dimensjonert. Sikringer hjelper deg å forhindre at en eventuell overbelastning skaper mulighet for at det kan oppstå brannfare. De skal forhindre en eventuell overbelastning raskt slik at det ikke utvikles varme på grunn av at man trekker mer strøm enn hva ledningene er laget for å kunne håndtere.

I et mer moderne sikringsskap finner du automatsikringer, mens at det i et eldre sikringsskap gjerne er skrusikringer beskyttet av porselen. Disse sikringene må byttes ut når de ryker ved at man skrur ut hele sikringen og skifter den. Automatsikringer kan du skru på igjen ved å vippe opp bryteren. Ved å skifte sikringsskap vil du dermed få flere fordeler som du ikke har med et gammelt skap. Når du har eldre skrusikringer er det lurt å sjekke kursen først for å vurdere hva som gjorde at sikringen røk i utgangspunktet.

Dersom du vet at det var fordi mikroen gikk på eller annet liknende, er det normalt ikke noe problem å skru sikringen på igjen. Dersom du er usikker på hvorfor den røk kan det være lurt å ringe en elektriker som kan sjekke det for deg.  Ved å skifte sikringsskap slipper du denne typen problemstilling, men kan i stedet forsøke å vippe opp kursen igjen for å sjekke om det er et mer alvorlig problem eller om det var det apparatet du mistenkte i utgangspunktet. Mange venter med å skifte sikringsskap da man forventer at dette er stor og kostbar jobb, men det kan være mer kostbart om du venter for lenge med å skifte sikringsskap.

Hensikten med sikringsskap er for å samle sikringer som fører strøm til alle apparater på et sted i huset, og kapasiteten på disse kan være forskjellige avhengig av hvilken type apparater du forventer skal benyttes på den respektive sikringskursen. Dersom behovet endrer seg over tid eller at kravene endres, så er det viktig å tilpasse sikringskursene slik at man håndterer det strømbehovet man faktisk har. Selv om kursene forhindrer overbelastning, så er den ideelle situasjonen at man har et strømforbruk som er godt innenfor den maksimale grensen for hvor mye strøm nettet er designet for.

Plassering av sikringsskapet eller behov for å flytte sikringsskap

Klikk her for mer informasjon om å flytte sikringsskap

 

 

Det har blitt en stadig økende trend å gjemme bort sikringsskapet. Det er ganske forståelig ettersom boksen på veggen ikke er spesielt pen. Hvis man overtar et hus eller en leilighet, kan man oppleve at tidligere eier har valgt en mindre ideell plassering. Da kan det være en fordel å flytte sikringsskapet til et mer passende sted. Bare husk at det finnes regler for dette også.

 

Sikringsskapet skal være lett tilgjengelig for kontroller og daglig bruk. Det betyr at dersom du eksempelvis velger å flytte sikringsskapet inn i et klesskap, kan det bety at det blir vanskelig for kontrollører å få sjekket det de trenger. Dersom du ønsker å flytte sikringsskapet, er det viktig å tenke gjennom plasseringen. I noen boliger har man ikke mange valgmuligheter i forhold til plassering av skapet, og derfor vil man i noen situasjoner ha sikringsskap som ikke nødvendigvis er plassert slik du ønsker det estetisk sett. Men dersom man har mulighet for å endre på en situasjon hvor skapet ikke tilfredsstiller behovene, så bør man vurdere å finne en bedre plassering. Hvis plasseringen ikke tilfredsstiller krav, så vil man bli pålagt å sikre at kravene tilfredsstilles.

Dersom skapet ikke er tilstrekkelig tilgjengelig, får du som regel en kort periode på å løse dette. Dersom etterkontrollen viser at skapet fremdeles er vanskelig å få kontrollert risikerer du daglige tvangsmulkter frem til du velger å flytte sikringsskapet. Derfor bør du høre med en elektriker før du begynner. Da vil du få råd i forhold til hvilke metoder som kan benyttes for å løse problemet. I noen situasjoner kan man endre på det bygningstekniske i området rundt skapet, men i andre situasjoner så bør sikringsskapet flyttes. Hvilken løsning som er riktig i din situasjon vil være avhengig av hva som er grunnen til at ditt sikringsskap har redusert tilgjengelighet.

Det finnes andre enkle måter å skjule sikringsskapet på når du velger å flytte sikringsskap. Dersom skapet ligger i flukt med veggen kan du eksempelvis henge et speil foran. Da forsvinner skapet, men det er enkelt å hekte speilet av for å komme til. Bare husk at du kanskje en dag behøver å komme til i sikringsskapet når det er tussmørkt. Så ikke gjør det for avansert. Det er mange vurderinger man bør gjøre når man skal finne en passende plassering for sikringsskapet. I tillegg til at man vurderer i forhold til hvor det er praktisk å plassere skapet eller hvor det er estetisk mest passende, så må man også vurdere regler og forskrifter. Dette vil være en fordel for deg når du senere ønsker å få utført endringer på det elektriske anlegget. Sikringsskap som er vanskelige å komme til vil forårsake at det kan være tidkrevende å gjøre endringer på et senere tidspunkt.

I tillegg til at man må ta disse hensyn når man skal plassere skapet, så vil man også velge plassering i forhold til bygningstekniske krav. Det er viktig å plassere et sikringsskap slik at det er mest mulig praktisk å trekke ledningsnettet ut fra skapet. Med andre ord ønsker man både at det skal være plassert praktisk i forhold til bygningen i tillegg til at plasseringen skal være estetisk passende. Ofte vil plasseringen av sikringsskap i nye bygninger bestemmes av arkitekt, men man kan ofte påvirke noen valg selv om man kjøper en leilighet som er tegnet for en utbygger. Dersom man kjøper et nybygget hus, vil man ofte kunne påvirke valgene i forhold til plassering av for eksempel sikringsskap i større grad selv. Ofte kjøper man en bolig som andre har eid tidligere, og da kan man ikke påvirke plassering av skap, men må selv ta et valg i forhold til flytting etter man har overtatt. Uansett hva som er grunnen til at du ønsker å flytte ditt skap, så vil vi kunne hjelpe deg med å utføre flyttingen. Enten det er et estetisk valg eller du er pålagt å flytte det, så vil du bli fornøyd med resultatet etter vi har flyttet skapet for deg.

Dette tar oss videre til det aller viktigste.

Økt brannsikkerhet ved å oppgradere sikringsskapet

 

Klikk her for mer informasjon om å oppgradere sikringsskap

 

 

Det viktigste sikringene dine gjør er å holde deg trygg når du sover. Strøm genererer mye varme og feil på ledninger eller utstyr kan føre til brann. Grunnen til dette er at sikringen er tilpasset det strømforbruket kablene i installasjonen tåler før de blir skadet.  Dersom disse er dimensjonert riktig, så vil det ikke utvikles varme som kan forårsake brannfare med mindre det oppstår feil.

 

På grunn av mulighet for varmeutvikling anbefaler vi å få sikringsskapet og det elektriske anlegget i huset kontrollert av en fagkyndig elektriker med jevne mellomrom, og når det er behov for det bør man ikke vente for lenge med å oppgradere sikringsskapet. Dersom ditt strømforbruk har økt mer enn forventet, så kan grunnen til det være at du benytte apparater som trenger mer strøm enn hva kursen er tilpasset, men da vil et moderne sikringsskap sikre at du ikke får et overbelastet og overopphetet ledningsnett, og du unngår brannfare.

Et sikringsskap som er montert på slutten av 90-tallet, ser ofte ganske moderne ut. Derfor lures mange til å tro at skapet er godt nok. Utfordringen er at strømforbruket har økt kraftig i norske hjem de siste 15 – 20 årene og man kan dermed likevel ha behov for å oppgradere sikringsskapet.

For å sette det litt i perspektiv. Dersom sikringsskapet ditt ble montert i 98-99 er det svært sannsynlig at du ikke hadde tilgang til internett i boligen da det ble montert.

Siden den gang har hjemmene våre blitt fylt opp med elektroniske dingser i alle mulige former. Både telefoner, nettbrett, store Tver og en mengde ulike kjøkken apparater. Felles for alle er at de krever strøm. Vårt daglige liv krever mer og mer strøm i flere og flere sammenhenger, og man må tilpasse boligens strømnett i forhold til det nye strømbehovet. Eldre sikringskurser er laget for å håndtere apparater man hadde på det tidspunktet skapet sist ble oppdatert, og med moderne strøm krav vil man ha vesentlig større sjanse for å overbelaste kursen.

Det betyr at selv om sikringsskapet ditt ser relativt nytt ut, og man fortsatt ikke har valgt å oppgradere sikringsskapet, så kan det være at det jobber på sprengt kapasitet.

Risikoen er at det kan bli varmgang i deler av det elektriske anlegget og det kan bli brann. Dette bør du få sjekket av fagfolk og oppgradere sikringsskap ved behov.

Det finnes også ting du kan gjøre selv. Trekk ut støpsler og sjekk for misfarging og deformert plast. Finner du dette må du ikke koble til apparatet eller lampen igjen, men heller ringe til en elektriker. Eldre elektriske apparater kan være et problem og bør sjekkes hvis man er i tvil. Det finnes mange eldre boliger hvor man fortsatt benytter elektriske komponenter som stammer fra tiden når boligen ble bygget.

Hvorfor er sikringsskapet.no så billige på sikringsskap?

Her skal vi være helt ærlige. Vi er så billige på sikringsskap fordi det gir oss tilgang til nye kunder.

Vi benytter kun sikringer og deler av høyeste kvalitet, og vi gjør en skikkelig jobb. Det som gjør dette interessant for oss er at når vi oppgraderer sikringsskapet, får vi også muligheten til å sjekke det elektriske anlegget. Dersom vi finner feil eller mangler tilbyr vi kunden et uforpliktende tilbud på utbedring av feilene.

Ettersom vi både har konkurransedyktige priser og de aller fleste er godt fornøyde med jobben vi gjorde på sikringsskapet, får vi gjerne den nye jobben også. I tillegg vil du få utført denne jobben innenfor ditt budsjett.

I mange tilfeller finner vi heller ingen feil, men da kan vi i det minste sove godt om natten, vel vitende om at vi kontrollert og sikret enda et hjem. Det er bedre med en sjekk for mye enn at man ikke sjekker sitt elektriske anlegg før det oppstår problemer som kan forårsake brann.

Hvem er vi?

Sikringsskapet.no drives av El-con AS. Vi er en godkjent elektroinstallatør, og vi har Ekom-nett autorisasjon. Kontakt oss gjerne på post@el-con.no dersom du har spørsmål eller ønsker et uforpliktende tilbud på renovering eller bytte av sikringsskap. Det er høyst sannsynlig at du ikke finner noen som er rimeligere enn oss.

Sikringsskapet.no – den greieste veien til nytt sikringsskap.

Da er fakturaen lagt til betaling. Takker for raskt og effektivt arbeid. Dette var en elektriker som kunne jobben sin. Rettet raskt de feilene Eltilsynet påpekte og fant raskt jordfeilen på en kurs. Tror ikke det var bare flaks, men erfaring og dyktighet som gjorde det. Veldig fornøyd og når prisen også er konkurransedyktig, vil jeg anbefale dette firmaet til andre. 
H. O. , Oslo
 

Vil med dette få uttrykke min store tilfredshet med måten dere har behandlet min forespørsel på. Fra tilbakemelding og tilbud til gjennomføring og dokumentasjon. Stor profesjonalitet i alle ledd, og møtet med installatør (Cato?) var en positiv erfaring. Svært effektiv og hyggelig person!

 

Fakturaen lagt til betaling på dato.

Ha en riktig fin sommer!

​

Geir Pettersen, Oslo

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud!

BRUK VÅRT KONTAKTSKJEMA