top of page
Electricity Plugs

Oppgradere Sikringsskap

I dag er behovene til strøm i en bolig vesentlig høyere enn de tidligere har vært. Man benytter flere elektriske apparater for underholdning, som PC-er, nettbrett, telefoner og større TVer, og man benytter seg i dag også av flere elektriske apparater på kjøkken og andre steder i boligen for å forenkle hverdagen. Mange av disse apparatene er mer energieffektive enn de tidligere har vært, men likevel har man i dag et større behov for strøm for hver sikringskurs og totalt for boligen.  På grunn av dette vil man ha behov for å oppgradere sikringsskap dersom man har et eldre skap i boligen i dag. Selv om et sikringsskap ser moderne ut med automatsikringer, så kan det fortsatt være underdimensjonert i forhold til moderne behov. I noen tilfeller har man et skap med skrusikringer i boligen, og da er det meget sannsynlig at dette ikke er designet for å møte krav til sikringskurser i et moderne hjem.

Plassering av sikringsskapet eller behov for å flytte sikringsskap

Det har blitt en stadig økende trend å gjemme bort sikringsskapet. Det er ganske forståelig ettersom boksen på veggen ikke er spesielt pen. Hvis man overtar et hus eller en leilighet, kan man oppleve at tidligere eier har valgt en mindre ideell plassering. Da kan det være en fordel å flytte sikringsskapet til et mer passende sted. Bare husk at det finnes regler for dette også.

 

Sikringsskapet skal være lett tilgjengelig for kontroller og daglig bruk. Det betyr at dersom du eksempelvis velger å flytte sikringsskapet inn i et klesskap, kan det bety at det blir vanskelig for kontrollører å få sjekket det de trenger. Dersom du ønsker å flytte sikringsskapet, er det viktig å tenke gjennom plasseringen. I noen boliger har man ikke mange valgmuligheter i forhold til plassering av skapet, og derfor vil man i noen situasjoner ha sikringsskap som ikke nødvendigvis er plassert slik du ønsker det estetisk sett. Men dersom man har mulighet for å endre på en situasjon hvor skapet ikke tilfredsstiller behovene, så bør man vurdere å finne en bedre plassering. Hvis plasseringen ikke tilfredsstiller krav, så vil man bli pålagt å sikre at kravene tilfredsstilles.

Dersom skapet ikke er tilstrekkelig tilgjengelig, får du som regel en kort periode på å løse dette. Dersom etterkontrollen viser at skapet fremdeles er vanskelig å få kontrollert risikerer du daglige tvangsmulkter frem til du velger å flytte sikringsskapet. Derfor bør du høre med en elektriker før du begynner. Da vil du få råd i forhold til hvilke metoder som kan benyttes for å løse problemet. I noen situasjoner kan man endre på det bygningstekniske i området rundt skapet, men i andre situasjoner så bør sikringsskapet flyttes. Hvilken løsning som er riktig i din situasjon vil være avhengig av hva som er grunnen til at ditt sikringsskap har redusert tilgjengelighet.

Det finnes andre enkle måter å skjule sikringsskapet på når du velger å flytte sikringsskap. Dersom skapet ligger i flukt med veggen kan du eksempelvis henge et speil foran. Da forsvinner skapet, men det er enkelt å hekte speilet av for å komme til. Bare husk at du kanskje en dag behøver å komme til i sikringsskapet når det er tussmørkt. Så ikke gjør det for avansert. Det er mange vurderinger man bør gjøre når man skal finne en passende plassering for sikringsskapet. I tillegg til at man vurderer i forhold til hvor det er praktisk å plassere skapet eller hvor det er estetisk mest passende, så må man også vurdere regler og forskrifter. Dette vil være en fordel for deg når du senere ønsker å få utført endringer på det elektriske anlegget. Sikringsskap som er vanskelige å komme til vil forårsake at det kan være tidkrevende å gjøre endringer på et senere tidspunkt.

I tillegg til at man må ta disse hensyn når man skal plassere skapet, så vil man også velge plassering i forhold til bygningstekniske krav. Det er viktig å plassere et sikringsskap slik at det er mest mulig praktisk å trekke ledningsnettet ut fra skapet. Med andre ord ønsker man både at det skal være plassert praktisk i forhold til bygningen i tillegg til at plasseringen skal være estetisk passende. Ofte vil plasseringen av sikringsskap i nye bygninger bestemmes av arkitekt, men man kan ofte påvirke noen valg selv om man kjøper en leilighet som er tegnet for en utbygger. Dersom man kjøper et nybygget hus, vil man ofte kunne påvirke valgene i forhold til plassering av for eksempel sikringsskap i større grad selv. Ofte kjøper man en bolig som andre har eid tidligere, og da kan man ikke påvirke plassering av skap, men må selv ta et valg i forhold til flytting etter man har overtatt. Uansett hva som er grunnen til at du ønsker å flytte ditt skap, så vil vi kunne hjelpe deg med å utføre flyttingen. Enten det er et estetisk valg eller du er pålagt å flytte det, så vil du bli fornøyd med resultatet etter vi har flyttet skapet for deg.

Dette tar oss videre til det aller viktigste.

Tilpasse bolig til moderne behov

Dersom man eier en eldre bolig så er det mye man kan ha behov for å endre for at boligen skal tilfredsstille moderne standarder. Man kan ha behov for å modernisere bad og kjøkken, samt at boligen kan ha behov for bedre isolasjon og mer effektiv oppvarming. I tillegg til alt man har av moderniseringsbehov i en eldre bolig, så trenger man også i mange tilfeller å oppgradere sikringsskap for at boligen. Selv om boligen trenger flere endringer for å møte behovene til dagens beboere, så er en av de viktigste endringene for mye av moderniseringen i en bolig at man også velger å oppgradere sikringsskapet slik at man kan tilby strøm nok til modernisering av boligen i alle rom.

Tilfredsstille krav ved å oppgradere sikringsskap

I dag stiller man andre krav til et sikringsskap enn man gjorde tidligere. Dette gjør man både i form av at man trenger mer strøm i boligen og ved at man sikrer at man har den sikkerheten på strømnettet som kreves, blant annet i form av jordfeilbryter. Dersom du er usikker på om det er behov for en oppgradering av ditt sikringsskap bør du kontakte en elektriker for å vurdere om ditt skap tilfredsstiller de krav som stilles og de behov du har for at din bolig fungerer i forhold til moderne behov. Det er mange fordeler med å oppgradere sikringsskapet ditt. Du får ikke bare et skap som tilfredsstiller moderne krav og behov, men du får også sjekket strømnettet ditt slik at du er sikker på at du ikke har et overbelastet brannfarlig strømnett.

bottom of page