top of page
Electricity Plugs

Flytte Sikringsskap

Mange foretrekker å plassere et sikringsskap hvor det ikke er synlig da skapet ikke er estetisk pent å se på. Et sikringsskap er laget for å være funksjonelt og for å gi rask og enkel tilgang til elektriske sikringskurser når man har behov for det. Når strømmen forsvinner i boligen av en eller annen grunn, så er det viktig å kunne raskt finne frem til sikringer for å løse problemet slik at man får strømmen tilbake. I dagens samfunn er man blitt ganske avhengig av å til en hver tid ha strøm i boligen, og når noe skjer ønsker man derfor å raskt kunne løse problemet. Dersom man av en eller annen grunn har et sikringsskap som er vanskelig å komme til, så kan dette være en utfordring både for krav om tilgjengelighet ved kontroller og i forhold til at man skal nå sikringene når det trengs. Dersom du har et sikringsskap som har begrenset tilgjengelighet, så er det derfor en fordel å flytte sikringsskapet.

Økt brannsikkerhet ved å oppgradere sikringsskapet

Det viktigste sikringene dine gjør er å holde deg trygg når du sover. Strøm genererer mye varme og feil på ledninger eller utstyr kan føre til brann. Grunnen til dette er at sikringen er tilpasset det strømforbruket kablene i installasjonen tåler før de blir skadet.  Dersom disse er dimensjonert riktig, så vil det ikke utvikles varme som kan forårsake brannfare med mindre det oppstår feil.

 

På grunn av mulighet for varmeutvikling anbefaler vi å få sikringsskapet og det elektriske anlegget i huset kontrollert av en fagkyndig elektriker med jevne mellomrom, og når det er behov for det bør man ikke vente for lenge med å oppgradere sikringsskapet. Dersom ditt strømforbruk har økt mer enn forventet, så kan grunnen til det være at du benytte apparater som trenger mer strøm enn hva kursen er tilpasset, men da vil et moderne sikringsskap sikre at du ikke får et overbelastet og overopphetet ledningsnett, og du unngår brannfare.

Et sikringsskap som er montert på slutten av 90-tallet, ser ofte ganske moderne ut. Derfor lures mange til å tro at skapet er godt nok. Utfordringen er at strømforbruket har økt kraftig i norske hjem de siste 15 – 20 årene og man kan dermed likevel ha behov for å oppgradere sikringsskapet.

For å sette det litt i perspektiv. Dersom sikringsskapet ditt ble montert i 98-99 er det svært sannsynlig at du ikke hadde tilgang til internett i boligen da det ble montert.

Siden den gang har hjemmene våre blitt fylt opp med elektroniske dingser i alle mulige former. Både telefoner, nettbrett, store Tver og en mengde ulike kjøkken apparater. Felles for alle er at de krever strøm. Vårt daglige liv krever mer og mer strøm i flere og flere sammenhenger, og man må tilpasse boligens strømnett i forhold til det nye strømbehovet. Eldre sikringskurser er laget for å håndtere apparater man hadde på det tidspunktet skapet sist ble oppdatert, og med moderne strøm krav vil man ha vesentlig større sjanse for å overbelaste kursen.

Det betyr at selv om sikringsskapet ditt ser relativt nytt ut, og man fortsatt ikke har valgt å oppgradere sikringsskapet, så kan det være at det jobber på sprengt kapasitet.

Risikoen er at det kan bli varmgang i deler av det elektriske anlegget og det kan bli brann. Dette bør du få sjekket av fagfolk og oppgradere sikringsskap ved behov.

Det finnes også ting du kan gjøre selv. Trekk ut støpsler og sjekk for misfarging og deformert plast. Finner du dette må du ikke koble til apparatet eller lampen igjen, men heller ringe til en elektriker. Eldre elektriske apparater kan være et problem og bør sjekkes hvis man er i tvil. Det finnes mange eldre boliger hvor man fortsatt benytter elektriske komponenter som stammer fra tiden når boligen ble bygget.

Hvorfor er sikringsskapet.no så billige på sikringsskap?

Her skal vi være helt ærlige. Vi er så billige på sikringsskap fordi det gir oss tilgang til nye kunder.

Vi benytter kun sikringer og deler av høyeste kvalitet, og vi gjør en skikkelig jobb. Det som gjør dette interessant for oss er at når vi oppgraderer sikringsskapet, får vi også muligheten til å sjekke det elektriske anlegget. Dersom vi finner feil eller mangler tilbyr vi kunden et uforpliktende tilbud på utbedring av feilene.

Ettersom vi både har konkurransedyktige priser og de aller fleste er godt fornøyde med jobben vi gjorde på sikringsskapet, får vi gjerne den nye jobben også. I tillegg vil du få utført denne jobben innenfor ditt budsjett.

I mange tilfeller finner vi heller ingen feil, men da kan vi i det minste sove godt om natten, vel vitende om at vi kontrollert og sikret enda et hjem. Det er bedre med en sjekk for mye enn at man ikke sjekker sitt elektriske anlegg før det oppstår problemer som kan forårsake brann.

Flytte sikringsskap for enkel tilgang

Tilgjengelighet for sikringsskapet kan være begrenset av flere grunner. Det kan være man har gjort bygningstekniske endringer i boligen uten å ta hensyn til at sikringsskapet må være tilgjengelig, eller at man forsøker å få skapet mindre synlig ved at det er plassert i et skap eller bak møbler eller gjenstander. Dersom man ønsker at skapet skal være mindre synlig kan det være lurt å flytte sikringsskapet i stedet for å dekke det til med møbler eller liknende. Når man skal gjøre bygningstekniske endringer i nærheten av et sikringsskap, så bør man be om råd fra elektriker for å bekrefte at man kan gjøre ønskede endringer. Dersom skapet ikke er tilgjengelig i henhold til krav vil man ved en kontroll bli pålagt å flytte sikringsskapet.

Ønsker i forhold til plassering av sikringsskap

I noen tilfeller kan man påvirke plassering av sikringsskap i nye boliger under byggeprosessen, men dette er ikke alltid tilfelle. Enten man overtar en bolig hvor man ikke kan påvirke plasseringen eller man overtar en eldre bolig, så kan sikringsskapet være plassert på et annet sted enn man ønsker. Mange velger å flytte sikringsskapet inn i et klesskap eller på et mindre synlig sted for at det skal være mindre sjenerende. Uansett hvor man velger å flytte skapet, så må man sikre at det fortsatt tilfredsstiller krav til tilgjengelighet, både for at man selv skal kunne nå sikringene når man har behov for det, og for at elektrikere og kontrollører skal få den tilgang til skapet etter behov.

bottom of page